BLOGGER TEMPLATES AND TWITTER BACKGROUNDS »

Tuesday, December 7, 2010

MATAPELAJARAN PERDAGANGAN

MATLAMAT

Matapelajaran Perdagangan adalah bertujuan untuk memberi pendidikan perdagangan dan keusahawanan supaya pelajar mengetahui, memahami dan dapat mengaplikasi prinsip-prinsip dan amalan-amalan positif dalam bidang perniagaan dan bidang-bidang yang bersangkutan bagi membantu pelajar menjadi insan yang bertanggungjawab , berpandangan jauh, rasional serta bijaksana dalam membuat sebarang keputusan, yakin diri, sanggup berdikari dan berani menghadapi persaingan dalam apa juga usaha yang diceburi berlandaskan sifat amanah dan jujur untuk kesejahteraan diri, masyarakat dan negara.


OBJEKTIF

Diantara objektif mata pelajaran Perdagangan adalah untuk membolehkan pelajar :


    1.   mengenalpasti dan menerangkan struktur dan operasi asas perniagaan dalam dan luar negeri

    2.   membuat pilihan tentang jenis milikan perniagaan  yang  boleh diceburi serta memahami prosedur
          penubuhannya

    3.   menerangkan peranan dan kepentingan perkhidmatan bank dan institusi kewangan yang lain dalam
          hubungannya dengan pengendalian urusan perniagaan
   
    4.   mengetahui dan memahami peranan dan tujuan insurans, pengangkutan, pergudangan, promosi dan
          komunikasi dalam pengendalian sesuatu perniagaan
   
    5.   mengenalpasti peluang-peluang utama pelaburan di Malaysia dan cara-cara untuk membuat pelaburan

 PERUNTUKAN WAKTU

Matapelajaran ini diajar sekurang-kurangnya 3 waktu (120 minit) seminggu

0 comments: