BLOGGER TEMPLATES AND TWITTER BACKGROUNDS »

Tuesday, December 14, 2010

MATAPELAJARAN PRINSIP PERAKAUNAN

PENDAHULUAN

Prinsip Perakaunan yang dahulunya dikenali sebagai Prinsip Akaun merupakan matapelajaran elektif untuk Tingkatan 4 & 5 di bawah bidang vokasional dan teknik. Matapelajaran ini merupakan lanjutan kepada matapelajaran Kemahiran Hidup dari aspek menyimpan rekod perniagaan. Disamping konsep, prinsip dan kaedah perakaunan isi kandungan matapelajaran ini akan memperkukuhkan murid dengan kemahiran merekod, mengklasifikasi, mentafsir dan menganalisis dan mengungkap data kewangan berdasarkan urusniaga atau peristiwa perniagaan. Murid-murid juga didedahkan kepada penggunaan komputer dalam sistem perakaunan berkomputer supaya mereka sedar bahawa perkembangan teknologi moden membantu kepada bidang kerja perakaunanMATLAMAT

Diantara matlamat matapelajaran ini ialah untuk melahirkan individu yang mempunyai pengetahuan dan kemahiran asas perakaunan melalui proses pembelajaran yang menitik beratkan pemahaman rasional sesuatu perkara yang dilakukan.


FORMAT PENTAKSIRAN

Mulai SPM 2011 pentaksiran Prinsip Perakaunan akan menggunakan tiga instrumen

Kertas 1 (3756/1)       Ujian Objektif

Kertas 2 (3756/2)       Ujian Subjektif

Kertas 3 (3756/3)       Tugasan

0 comments: